โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เชื่อมั่นโอกาสการค้าไทย-ซาอุดีอาระเบียก้าวหน้า

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบว่า หอการค้ามณฑลริยาด ได้จัดการเดินทางของนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียจำนวน 80 คน ที่สนใจการค้า การลงทุนในประเทศไทย โดยมีกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อเจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมั่นว่ามีโอกาส ช่องทางเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงระหว่างทั้งสองภูมิภาค

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เชื่อมั่นโอกาสการค้าไทย-ซาอุดีอาระ

ภายหลังการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อช่วงต้นปี 2565 นั้น ได้ขยายโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย อย่างต่อเนื่องในหลายมิติ โดยในวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 หอการค้ามณฑลริยาด ซาอุดีอาระเบียได้นำคณะนักธุรกิจภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย จำนวน 80 คน เดินทางมาเยือนไทย เพื่อเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย และนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย ในงาน Thai-Saudi Business Forum และ Business Matching เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สินค้าสำคัญที่เหมาะสมกับตลาดซาอุดีอาระเบีย และเยือนยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเจรจาการค้าการท่องเที่ยว ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบันเทิง

ทั้งนี้ สอดคล้องกับสาขาความร่วมมือ 9 ด้านที่นายกรัฐมนตรี ได้หารือขณะเยือนซาอุดีอาระเบียไว้ ประกอบด้วย

1. การท่องเที่ยว

2. พลังงาน

3. แรงงาน

4. ความมั่นคงทางอาหาร

5. สุขภาพ

6. ความมั่นคง

7. การศึกษาและศาสนา

8. การค้าและการลงทุน และ

9. กีฬาและวัฒนธรรม โดยกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่จะมีการเจรจาและลงทุน

ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวและบันเทิง ทองคำและอัญมณี การเกษตร การแพทย์ และอาหาร ในด้านการส่งออกสินค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังซาอุดีอาระเบียในปี 2565 เพิ่มขึ้น 6.2 % จากปี 2564 ที่มีการส่งออกมูลค่า 51,500 ล้านบาท โดยพุ่งเป้าสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. เกษตร 2. อุตสาหกรรม และ 3. การบริการ

“การมาเยือนของกลุ่มนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย และเป็นการสร้างโอกาสที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้า และการลงทุนให้กับซาอุดีอาระเบีย ส่งผลต่อยอดเชื่อมโยงถึงระดับภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้ง 9 ด้าน ตามที่ได้หารือขณะเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของทั้งสองฝ่าย” นายธนกรฯ กล่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา : businesstoday.co